OSCB portál

Všeobecné povolenia TUSR. => Všeobecné povolenia - VPR => Topic started by: aladin on August 21, 2014, 12:20:04 večer

Nadpis: Všeobecné povolenia 2014
Post by: aladin on August 21, 2014, 12:20:04 večer
http://teleoff.gov.sk/index.php?ID=29 (http://teleoff.gov.sk/index.php?ID=29)
Odporucam pozriet hlanve "Všeobecné povolenie č. VPR - 10/2014 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovan ých vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 – 03 (nahrádza VPR – 32/2012) " http://teleoff.gov.sk/data/files/41072.pdf (http://teleoff.gov.sk/data/files/41072.pdf)